Archive for the ‘Rugaciune’ Category

Rugaciune catre Părintele Arsenie Boca


Acatist Slavă lui Dumnezeu; Lectura Antoaneta Rădoi


Acatistul Părintelui Ilie Lăcătușu; lectura: Antoaneta Radoi


Psalmul 141 (adaptare, după Psalmul lui David)


Psalmul 141

(adaptare by Anto după Psaltirea lui David.)

schimbare-la-fata-2

  • 1) Cu glasul meu către Domnul Dumnezeu Atotputernicul am strigat, cu glasul meu către Domnul Dumnezeu Atotputernicul m-am rugat!
  • 2) Vărsat-am înaintea Domnului Dumnezeu Atotputernicul rugăciunea mea, necazul meu înaintea Domnului Dumnezeu Atoputernicul l-am pus!
  • 3) Doamne, Dumnezeule Atotputernic, cînd lipsea dintru mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele! Tu, Tată-Dumnezeule, ştii că în calea aceasta în care am umblat, Vrăjmaşii mei au căutat sufletul meu! Tată-Dumnezeule, Tu ştii că Vrăjmaşii mi-au ascuns curse mie şi m-au alergat ca să mă prigonească!

4) Tată-Dumnezeule Atotputernic, în alergarea mea şi în prigoana mea, am strigat  după ajutor! Luat-am seama de-a dreapta şi de-a stînga mea şi am privit şi…nu era cine să mă cunoască, nici cine să m-ajute!

  • 4) Doamne, Dumnezeule Atotputernic, strigat-am către Tine şi am zis: Tată-Dumnezeule, Tu eşti, Doamne, nădejdea mea! Scapă-mă, Tată-Dumnezeule, de Vrăjmaşii mei! Că Tu eşti Tată-Doamne, Dumnezeul Atotputernic! Partea mea eşti în pămîntul celor vii!
  • 5) Tată-Dumnezeule, ia aminte la rugăciunea mea! Primeşte strigarea mea şi cererea mea la Tine,Tată-Dumnezeule, să ajungă!! Că Vrăjmaşii mei, cei tari în minciună, s-au ridicat asupra mea şi m-au smerit foarte cu asuprirea lor!  Tată-Dumnezeule, izbăveşte-mă de Vrăjmaşii mei cei tari, de cei ce mă prigonesc fără temei şi de toţi străinii care se ridică cu RĂZBOI asupra mea!!
  • 6) Tată-Dumnezeule, fă să piară Vrăjmaşii mei! Tăria celor care caută sufletul meu, a celor ce mă batjocoresc în fel şi chip şi mă prigonesc, ca nimic fă-o Tu, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, cu CUVÎNTUL Tău!! Tată-Dumnezeule, strigarea mea şi tînguirea mea la Tine să ajungă!
  • 7) Tată-Dumnezeule, scoate din temniţa mîhnirii, a necazului şi a stămtorării sufletul meu, al copilei Tale (X; copilului Tău Y)! Ca să mă bucur şi să se veselească inima mea de binecuvîntata Ta iubire! Şi cu Bucurie Sfîntă  să-mi petrec toate zilele vieţii mele şi să Te slăvesc pe Tine şi să laud Numele Cel Sfînt al Tău!
  • 8) Tată-Dumnezeule, Îţi mulţumesc! Căci din PORUNCA Ta şi cu binecuvîntarea cea SFÎNTĂ a TA, acum,  mă aşteaptă pe mine drepţii ca să mă mîngîie! Că Tu, Tată-Dumnezeule, ai auzit strigarea mea şi ai pus înaintea Ta rugăciunea mea!  La cererile mele ai luat-aminte, Doamne, Dumnezeul meu! Îţi mulţumesc Tată-Dumnezeule! Amin.
  •                                                           
  • Notă: Să vă fie de folos celor care vă opriţi asupra rugăciunii de mai sus! Eu cu drag am pus-o în calea voastră…

 

Psalmul 90


schimbare-la-fata-2

Cel ce locuiește în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui.

Va zice Domnului: ”Sprijinitorul meu ești si scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Tine„.

Căci El te va izbăvi (pe tine, cel ce strigi către Domnul!!) din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. (Știrile Tv!!)

Cu spatele te va umbri pe tine și la milostivirea Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura binecuvântarea Lui.

Nu te vei teme: de frica de noapte, de săgeata ce zboara ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima (COVID 19 și de frica ce ți-o inoculează, etc) ce bântuie întru amiază.

Cădea-vor dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia (vrăjamașii lui Hristos!).

Însă cu ochii tai vei privi și răsplatirea păcătoșilor vei vedea! Pentru că pe Domnul, nădejdea ta, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ție.

Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul tău. Căci Îngerilor Săi va porunci DUMNEZEU ATOTPUTERNICUL pentru tine, ca să te păzească ei în toate căile tale.

Pe aripile lor te vor înălța, ca nu cumva să împiedici de vreo piatră piciorul tău.

Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur (COVID!!).

”Ca spre Mine a nădăjduit (X, Y, Z) si-l voi izbavi pe el”, zice Domnul; ”îl voi acoperi pe el (cu iubirea Mea), fiindcă a cunoscut numele Meu”.

”Striga-va catre Mine și-l voi auzi pe el; cu dânsul (numele) sunt în necaz și-l voi scoate pe el și-l voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, și-i voi arata lui mântuirea Mea”, zice Domnul. Amin. Amin. Amin.

Mulțumim, Doamne!

 

Propunere de Rugăciune


Ruga carte TATAL ceresc Anto 24 martie 2020

CREZUL


schimbare-la-fata-2


Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și întru Unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Carui împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de Viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie! Amin.