Archive for 5 aprilie 2019

DICTIONARUL DOUAMIISTILOR


           Literatura română, Generația 2000

            (DICŢIONARUL DOUĂMIIŞTILOR)

 1. Proiect național pentru evaluarea literaturii române, Generația 2000
 1. Autorii vor fi cuprinși în lucrare doar printr-un profil critic de autor, realizat și

asumat (semnat) de Coordonatorul de Proiect.

Pentru acesta e nevoie ca autorul, care doreşte să fie inclus în Dictionarul douămiiştilor să trimită Coordonatorului de Proiect următoarele:

 • O fotografie recentă a autorului;
 • O scurtă prezentare biografică, maxim 10 rânduri;
 • Lista cărților literare publicate. Condiția de eligibilitate este ca autorul să fi publicat minim 3 cărți, dintre care majoritatea să fi fost editate după anul 2000. Nu se iau în considerație cărțile din alte domenii neliterare: tehnice, științifice, antologii etc.
 • Extrase din recenzii literare referitoare la opera autorului;
 • Extrase din publicațiile autorului;

Profilul critic de autor trebuie să nu depăsească 4 pagini format A4, Time New Roman 12, distanța dintre rânduri 1,15.

Nu se vor lua în considerație înșiruirile de articole, comunicări gen CV-literar, enumerări participare in Antologii etc.

Aşadar, autorii care vor intra în Dicționarul literar Generația 2000 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să fi publicat minim 3 volume literare, apărute după anul 2000;
 1. Să trimită la Coordonatorii lucrării un CV-literar cu toate lucrările,

activitățile literare și referințele despre opera sa, max 4 pagini format A4, r 1,15, New Times Roman. La cerere, aceștia vor trebui să trimită câte un exemplar din volumele publicate. (Atenţie, volumele trimise Coordonatorilor de Proiect, nu se restituie autorului!)

Autorul care nu are cronici, recenzii la volumele publicate, va trebui să contribuie financiar la constituirea unui fond pentru plata unor cronicari literari (afiliaţi Proiectului) care să elaboreze o recenzie, pe baza analizei CV-ului literar și al lucrărilor publicate puse la dispoziție, astfel:

 • 300 lei pentru cei care nu trimit profilul literar (recenzii, cronici literare). Atenţie: în cazul imposibilității realizării profilului literar, din motive care țin de lipsa de consistență și valoare a operei autorului, îi vor fi returnați 200 lei, diferența acoperind activitatea depusă de realizatorii lucrării;
 • 100 lei pentru cei care trimit profilul literar, realizat în condițiile de la pct.3, care vor primi un exemplar din lucrare, când aceasta va fi tipărită. Autorul al cărui profil literar este publicat în Dicționar va suporta cheltuielile legate de expediere. (Semnează: Prof. Dr. Ing. NICOLAE VASILE, şef Proiect.)

REPET, pentru a fi clar: autorii care nu au recenzii sau cronici literare la volumele publicate, au posibilitatea să achite suma de 300 lei, din care, dacă volumele vor fi considerate lipsite de consistenţă –ceea ce sperăm să nu se-ntâmple!!-, îi vor fi returnaţi autorului 200 lei, restul de 100 rămânând să acopere munca depusă de realizatorii lucrării (cititul cărţilor autorilor şi întocmirea referatelor). Stabiliţi cum faceţi transferul de bani cu Coordonatorul de Priect.

PRECIZEZ că TOŢI AUTORII care mi-au trimis cărţi, au trecut etapa CONSISTENŢEI operei lor, mai puţin unul, un autor care mi-a trimis cărţi de specialitate (SPORT), care, s-ar părea că nu intră în Dicţionar şi căruia i-am comunicat probabilitatea…

Detalii despre Proiect la COORDONATOR PROIECT: antoradoi@yahoo.com

Vă mulţumesc TUTUROR pentru înţelegere şi pentru că aţi ales să trimiteţi cărţile pentru ca eu să vă întocmesc un referat pentru includerea în Dicţionarul douămiiştilor! Chiar dacă munca pe care o fac este una de Sisif, sunt onorată!

„PATRIA” îmi va fi recunoscătoare!! …

Antoaneta Rădoi –redactor şef Convorbiri literar-artistice. (în această calitate particip la alcătuirea referatelor pt Dictionar)

anto oval 22